Categories

Search

Rezerwacja


REZERWACJA
Zgłoszenia indywidualne i grupowe przyjmujemy

W zgłoszeniu prosimy podać:

  1. dane osobowe: imię i nazwisko, adres zameldowania, telefon kontaktowy, adres e-mail
  2. numer PESEL i miejsce urodzenia
  3. termin wyjazdu

 Po przesłaniu danych wysyłamy w korespondencji zwrotnej potwierdzenie rezerwacji miejsca na kurs.