Categories

  • Brak kategorii

Search

Informacje dotyczące wczasów z prawem jazdy

OFERTA Na wyjazdowy Kurs Prawa Jazdy

„Podkowa” Auto Szkoła z siedzibą w Warszawie przedstawia swoją ofertę dotyczącą wyjazdowego kursu prawo jazdy zakończonego egzaminem państwowym w Łomży lub Ostrołęce. Kursy wyjazdowe na prawo jazdy organizujemy  w  II  oddziale naszej  firmy  specjalnie przygotowanym na ten cel.
Ośrodek szkolenia kierowców znajduje się k/ Pułtuska w miejscowości Płocochowo w Agroturystyce  Biały Kruk gdzie kursanci otrzymują zakwaterowanie i wyżywienie serwowane przez właściciela Agroturystyki.

Uczestnicy kursów wyjazdowych wykłady teoretyczne odbywają w Agroturystyce na miejscu w sali wykładowej, a jazdy praktyczne w ramach kursu odbywają po Pułtusku,  Łomży czy Ostrołęce , jak również po placu manewrowym. Zajęcia praktyczne – jazdy prowadzone są przez uprawnionych instruktorów i szkolenie odbywa się na samochodach osobowych marki Fiat Grande Punto. W trakcie szkolenia osoby przechodzą dwa egzaminy wewnętrzne sprawdzające ich wiedzę i umiejętności takie jak na państwowym egzaminie w Łomży.
Pierwszy egzamin sprawdza wiedzę teoretyczną osób uczestniczących w kursie a drugi egzamin sprawdza umiejętności z jazdy.
Egzaminy wewnętrzne prowadzone są przez instruktorów prowadzących.
Każdy z uczestników szkolenia dostaje swojego instruktora prowadzącego, który opiekuje się nim od początku do końca trwania kursu.
Do Ośrodka kursanci są dowożeni busem z Warszawy.
Zbiórka osób na wyjazd jest w Warszawie  Dworzec PKP Warszawa Wschodnia od ul. Lubelskiej godz. 10.00-11.00 w dzień wyjazdu.

INFORMACJA DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KURSIE

Na wyjazd osoba uczestnicząca w kursie powinna zabrać:
1/ Wygenerowany numer PKK inaczej PROFIL KURSANTA/ w przypadku jego braku wyrobisz go na miejscu:)
2/dokument tożsamości tj. dowód osobisty, bądź paszport z numerem PESEL
3/ 1 – szt. zdjęcie do prawo jazdy/kolorowe/ zabierają  osoby nie mające wygenerowanego numeru PKK i które nie maja zameldowania w Polsce

4/Laptop do ćwiczenia testów płyta CD, w okresie jesienno-zimowym ciepłą odzież

UWAGA:

Osoby które nie maja meldunku w Polsce  istnieje możliwość zameldowania i wyrobienia  na miejscu PKK/ Profilu Kandydata na Kierowce/ 

Jak uzyskać profil – PKK?

Potrzebujesz następujących dokumentów:

  • dowód osobisty lub paszport
  • badanie lekarskie /lekarz uprawniony do badań kierowców
  • 1 zdjęcie 3,5 x 4,5cm aktualne, kolorowe,  przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej
  • jeżeli nie masz wymaganego wieku musisz mieć oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie kursu przed ukończeniem 18 lat

Z powyższymi dokumentami udajesz się do Wydziału Komunikacji właściwego ze względu na miejsce zameldowania, tam otrzymujesz tzw. profil PKK (Profil Kandydata na Kierowcę). Czas wydania PKK to 1-2 dni.

Osoby które nie mają możliwości  wyrobienia w swoim miejscu zamieszkania PKK/ Profilu Kandydata na Kierowce/  mogą wyrobić go  na miejscu po przyjeździe na kurs. / dotyczy tylko osób, które nie utraciły Prawa Jazdy/