Zmiany w egzaminach państwowych praktycznych – czego możemy spodziewać się w 2024 roku?

Zmiany w egzaminach państwowych praktycznych – czego możemy spodziewać się w 2024 roku?

Wraz z 1 stycznia 2024 roku weszły w życie nowe zasady dotyczące egzaminów na prawo jazdy, które są wynikiem rozporządzenia ministra infrastruktury z 24 listopada ubiegłego roku. Planując kurs prawa jazdywakacyjny czy też w innej części roku zapoznaj się z nowymi przepisami jak najszybciej, aby nie dać się zaskoczyć na szkoleniu.

Zmiany obejmują nowe wytyczne egzaminu praktycznego na placu manewrowym. Do części przeprowadzanej w ruchu drogowym nie będzie dopuszczona osoba egzaminowana, która kierując pojazdem na placu:

  • przejechała kołem linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk,
  • najechała bądź potrąciła tyczkę lub pachołek,
  • dwukrotnie wykonała nieprawidłowo zadanie,
  • podczas wskazywania świateł przeciwmgłowych nie wspomniała o przednich (jeśli były na wyposażeniu samochodu).

Co nowego w części praktycznej w ruchu drogowym?

Zgodnie z nowymi przepisami egzaminator może przerwać egzamin, jeżeli kierowca nie wyrazi zgody na poddanie się badaniu na obecność alkoholu, substancji odurzających lub też środków działających podobnie do alkoholu. Kolejną istotną zmianą jest możliwość korzystania z udogodnień, które posiada fabrycznie samochód jednak z pewnymi ograniczeniami. Wynik negatywny otrzymuje się w sytuacji, gdy zadanie zostało wykonane niesamodzielnie. W związku z tym o ile można korzystać np. z asystenta pasa ruchu, użycie asystenta parkowania skończy się przerwaniem egzaminu.

Zmiany administracyjno-organizacyjne

Ustawa nakłada na Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego obowiązek wyznaczenia konkretnego miejsca, w którym będzie można przeglądać nagrania z egzaminów praktycznych. Dotychczas były one jedynie zobligowane do przechowywania nagrań oraz zabezpieczania dostępu do nich przez osoby nieuprawnione.

Przystępując do egzaminu, można już legitymować się nie tylko dowodem osobistym, paszportem lub kartą pobytu, ale też potwierdzić tożsamość za pomocą aplikacji mObywatel.

Warto wspomnieć również o tym, że zgodnie z nowymi przepisami egzaminator nie ma obowiązku przerwania egzaminu w przypadku negatywnego wyniku (o ile nie wystąpi sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu), a także informowania osoby kierującej o popełnionym błędzie.

Wsparcie dla osób z dysleksją

Nowe regulacje wprowadzają wydłużony czas egzaminu dla kursantów z dysleksją:

  • czytanie pytań z części podstawowej – 40 sekund,
  • udzielanie odpowiedzi – 15 sekund,
  • pytania i udzielanie odpowiedzi z części specjalistycznej – 75 sekund,

Ponadto osoby z dysleksją, które przedłożą stosowne dokumenty w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, mogą skorzystać z pomocy egzaminatora w zakresie czytania pytań i odpowiedzi.

Jesteś zainteresowany zapisaniem się na wyjazdowy kurs na prawo jazdy? A może interesuje Cię kurs przyspieszony? Zachęcamy do skorzystania z oferty Ośrodka Szkolenia Kierowców w Łomży.